/ Akuttbehandling /
Kvalitetsunntak Håndtering av standardbok
Denne standardboken skal hjelpe kunder med å løse og håndtere problemer raskere og bedre når de finner mugg- eller produktproblemer etter at de har mottatt
formen eller sluttproduktet, for å unngå tap for kunder og unngå innvirkning. kundens produksjon til formålet.